Cch tải xuống & điều chỉnh WinVNKey để dng

phương php g tắt Tubinhtran (Chữ Việt Nhanh)

 

Trần Tư Bnh & Ts. Ng Đnh Học

 

I.       LỜI NI ĐẦU

II.    HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

A.    Thng tin chung.

B.    Thng tin cụ thể

C.   Tải xuống (download) WinVNKey.

D.   Ci đặt (install) WinVNKey.

E.    Tự ci kiểu g dấu Tubinhtran-MS vo WinVNKey.

F.    Điều chỉnh WinVNKey để chỉ dng phương php g tắt Tubinhtran.

G.   Tự ci để g phụ m kp đầu chữ bằng một phm trong WinVNKey.

H.   Điều chỉnh WinVNKey để dng kết hợp trang g tắt của ring mnh chung với phương php g tắt Tubinhtran.

I.       Cch ci WinVNKey trong Window8

J.      Chạy v tắt WinVNKey

 

I. LỜI NI ĐẦU

 

Mục đch bi ny l hướng dẫn chi tiết cch tải xuống bộ g WinVNKey để dng phương php g tắt Chữ Việt Nhanh (Tubinhtran) theo như trong bi Phương php g tắt mới chữ Việt http://chuvietnhanh.sourceforge.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm

 

Bạn chỉ c thể hiểu cng dụng của bi ny sau khi bạn đọc bi "Phương Php Mới G Tắt Chữ Việt" . Do đ, c thể xem bi ny l phần phụ bản cho bi "Phương Php Mới G Tắt Chữ Việt" nhằm hướng dẫn đầy đủ cch tải xuống v ci đặt WinVNKey trong mọi tnh huống.để dng phương php g tắt Tubinhtran.

 

Nhắc lại, để đạt kết quả tối đa phương php g tắt ny, bạn cần phải kết hợp dng một lc cả ba cch sau:

1.  Dng phương php g tắt Tubinhtran,

2.  Dng kiểu g dấu Tubinhtran-MS,

3.  Tự ci thm để g phụ m kp đầu chữ bằng một phm.

 

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:

 

WinVNKey http://winvnkey.sf.net c nhiều phin bản khc nhau để dng trong những mi trường khc nhau (v dụ my bạn l 32 bit hay 64 bit? Window g? XP, Vista, Window7, Window8,?) v cho cc nhu cầu khc nhau (bạn dng WinVNKey để g tiếng Việt kể cả tiếng Hn-Nm, hoặc bạn khng cần g tiếng Hn-Nm m chỉ cần g tiếng Việt).

 

A. Thng tin chung

1) My Windows 32 bit chỉ c một vng để ci đặt thi.  Thng thường l "C:\Program Files".

 

My Windows 32 bit chỉ c thể chạy program 32 bit m thi.

2) My Windows 64 bit c hai vng để ci đặt:
     a)  "C:\Program Files" dnh cho programs loại 64 bit.
     b)  "C:\Program Files (x86)" dnh cho programs loại 32 bit.

My Windows 64 bit c thể chạy program 32 bit lẫn program 64 bit. Do đ m Microsoft (MS) mới chia ra 2 vng ci đặt để khỏi lẫn lộn.

3) Về Notepad/Wordpad
   - Microsoft cung cấp miễn ph Notepad/Wordpad đi chung với Windows.
   - Nếu l my Windows 32 bit th MS cung cấp Notepad/Wordpad 32 bit.
   - Nếu l my Windows 64 bit th MS chỉ cung cấp Notepad/Wordpad 64 bit

V Notepad/Wordpad lun lun c sẵn trong Windows, ta khng cần copy từ my ny sang my khc nn khng sợ nhầm lẫn loại 32 bit v 64 bit.

Hễ my mnh l 64 bit th Notepad/Wordpad l 64 bit. Do đ cần phải chạy WinVNKey 64 bit mới g được tiếng Việt trong Notepad/Wordpad.

4) Về MS Office

   - MS bn ring chứ khng cung cấp miễn ph.
   - V vậy mới c chuyện ru ng ny cắm cằm b kia.  

Th dụ:  Ta mới mua my Windows 64 bit. Muốn dng MS Word trn my mới nhưng ta c thể ci phần mềm cũ l MS Office 2003, để đỡ phải mua. M MS Office 2003 l loại 32 bit. Như vậy, ta phải ci đặt WinVNKey loại 32 bit mới g được chữ Việt trong MS Word 2003.

Nếu ta mua MS Office loại 64 bit th phải ci đặt WinVNKey 64 bit mới g được chữ Việt.

5) Về IE (Internet Explorer)

Đy cũng l program miễn ph đi chung với Windows.

a) Nếu l Windows 32 bit, dĩ nhin ta chỉ c thể chạy IE 32 bit. Do đ, chỉ cần ci đặt WinVNKey loại 32 bit.

b) Nếu l Windows 8 loại 64 bit, MS lưu trữ cng một loại IE 32 bit phin bản 10 ở cả hai vng:

       -  Vng "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer" ==> Phin bản IE 32 bit
       -  Vng "C:\Program Files\Internet Explorer" ==> cũng cng phin bản IE 32 bit  (lẽ ra đy l vng dnh cho program 64 bit)

   Do đ, trn Windows 8 loại 64 bit, muốn g tiếng Việt trong IE chỉ cần ci đặt WinVNKey 32 bit m thi.

c) Nếu l Windows cũ loại 64 bit (từ Windows 7 trở về trưc), MS lưu trữ hai phin bản khc nhau của IE

      -  Vng "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer" ==> Phin bản IE 32 bit.
         Do đ, nếu ta muốn g tiếng Việt trong phin bản ny của IE th cần ci đặt WinVNKey 32 bit.

      -  Vng "C:\Program Files\Internet Explorer" ==> Phin bản IE 64 bit.
          Nếu ta muốn g tiếng Việt trong phin bản ny của IE th cần ci đặt WinVNKey 64 bit.

Tm lại, nếu c Windows cũ loại 64 bit, muốn g tiếng Việt trong phin bản IE no th phải ci đặt WinVNKey đng loại đ.

6) Về trnh duyệt Chrome

Chrome l 32 bit. Do đ chỉ cần ci đặt WinVNKey 32 bit m thi.

7) Về trnh duyệt Firefox

Firefox l 32 bit.  Do đ chỉ cần ci đặt WinVNKey 32 bit m thi.

B. Thng tin cụ thể

 

  My Windows 32 bit, chỉ c thể dng WinVNKey 32 bit m thi.

Ta tải 1 trong 2 phin bản KHNG hỗ trợ g chữ Hn/Nm sau đy.

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.exe

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.zip

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.7z

 

  My Windows 64 bit loại cũ (từ Windows 7 trở về trưc), c thể dng WinVNKey 32 bit lẫn WinVNKey 64 bit.

 

1)    WinVNKey 5.5.456 (32 bit & 64 bit) cho 32-bit hoặc 64-bit Windows Vista, Windows Server 2008, Windows7 v cc chương trnh 64 bit (v dụ: Notepad/Wordpad, IE 64 bit, v.v).

 

Ta tải phin bản KHNG hỗ trợ g chữ Hn/Nm sau đy.

wvnkey5.5.456-Vista-without-HanNom.zip 

 

2)    WinVNKey 5.5.456 (32 bit) cho Windows NT/2K/XP/2003/Vista/2008/Windows7 v cc chương trnh 32 bit (v dụ: Word 2003, Word 2007, trnh duyệt Firefox, Chrome, IE 32 bit, v.v.)

 

Ta tải 1 trong 3 phin bản KHNG hỗ trợ g chữ Hn/Nm sau đy.

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.exe

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.zip

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.7z

 

  My Window 64 bit loại mới (từ Windows 8 trở đi) v cc chương trnh 64 bit (v dụ: Notepad/Wordpad, MS Word 2010 loại 64bit, IE 64bit, v.v.)

Ta tải bản hỗ trợ g chữ Hn/Nm sau đy.

-   wvnkey5.5.458-win64-with-HanNom.exe

 

Lưu : Những ai dng Window 64 loại mới v dng lẫn lộn cc chương trnh, ci 32 bit, ci 64 bit, th hiện nay phải tải cả WinVNKey 32 bit v WinVNKey 64 bit. Rồi phải chịu kh nhảy qua, nhảy lại giữa hai phin bản khi g ở cc chương trnh khc nhau 32 bit hoặc 64 bit.

Trong tương lai gần, khi c được WinVNKey dng cho cả 32 bit v 64 bit th những ai dng Windows 8 trở đi sẽ dễ dng hơn.

 

Lm sao để biết my của bạn l 32 bit hay 64 bit?

Xin xem hai đường dẫn sau từ mạng Microsoft

Tiếng Việt: http://support.microsoft.com/kb/827218/vi-vn

Tiếng Anh: http://support.microsoft.com/kb/827218

 

(Ring những ai hiện dng Window8, muốn ci đặt WinVNKey vo my th xin xem thm bi Cch ci WinVNKey để g tiếng Việt trong Windows 8 http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CachCaiWinVNKeyDeGoTiengVietTrongWindows8.htm).

 

C. Tải xuống (download) WinVNKey

 

WinVNKey l bộ g miễn ph để g chữ Việt v cc ngn ngữ khc cho Windows. WinVNKey c nhiều loại phin bản để dng cho cc mi trường khc nhau.

 

Qua phần thng tin chung v thng tin cụ thể ở trn, đến đy bạn c thể biết được phin bản WinVNKey no cần tải xuống.

 

Khi quyết định tải xuống gi no, ta nhấn chuột phải ở gi ấy, xong chọn menu Save Target As, sẽ hiện ra một khung Save As. Ở khung ny, ta chọn thư mục (folder) m ta muốn WinVNKey được lưu giữ, xong nhấn nt Save th WinVNKey sẽ tải xuống vo thư mục vừa chọn.

 

Khuyến khch tải về bản ZIP, chỉ cần giải nn l c thể sử dụng được.

 

D. Ci đặt (install) WinVNKey

 

(Phần hướng dẫn ci đặt ny dnh cho những ai chưa rnh việc ci đặt phần mềm vo my vi tnh. Cn ai đ rnh việc ny th c thể bỏ qua, chỉ khi no khng ci đặt được th mới cần đọc).

 

Sau đy l hướng dẫn p dụng cho bản ZIP:

 

Khuyến khch tải về bản ZIP, chỉ cần giải nn l c thể sử dụng được. Sau đy l hướng dẫn p dụng cho bản ZIP, bản EXE lm tương tự:

 

- Giải nn file ZIP của bộ g WinVNKey ta được thư mục như hnh 1 sau đy.

 

 

Hnh 1

- Mở thư mục trn, mở tiếp thư mục con WinNT như hnh 2.

Hnh 2

- Mở tập tin winvnkey.exe để khởi động bộ g WinVNKey như hnh 3.

Hnh 3

- Lc ny xuất hiện cửa sổ trang Chnh bộ g WinVNKey như hnh 4.

Hnh 4: Trang Chnh WinVNKey cho kiểu g dấu VIQR.

Từ trang Chnh mặc định (default) ny, bạn bắt đầu ci đặt kiểu g dấu thanh Tubinhtran-MS vo WinVNKey như hướng dẫn ở mục E. Tự ci kiểu g dấu Tubinhtran-MS vo WinVNKey.

 

Sau đy l hướng dẫn p dụng cho bản EXE:

 

Tải xuống bản EXE vo thư mục (folder) xong th giải nn v ci đặt vo my.

 

(Nếu bạn rnh computer th bạn khng cần đọc cch ci đặt ny. Theo kinh nghiệm lun lun l Next , Yes , Finish, ... Cn nếu khng th bạn nn đọc qua để trnh sai st).

Mở thư mục (folder) c WinVNKey vừa tải xuống, nhấp chuột 2 lần vo file WinVNKey sẽ c khung hiện ra như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 5


Chọn Yes v sẽ hiện ra khung Setup tự động nhảy đến 100% như sau:

 

Click the image to open in full size.


Hnh 6

 

Sau một vi giy, khung Setup tự biến mất v hiện ra khung khc như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 7


Chọn Next để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hnh 8

 

Chọn Yes để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hnh 9


Nếu muốn ci đặt WinVNKey trong thư mục chọn sẵn như liệt k trong hnh trn (C:\Program Files\TriChor\WinVNKey for NT), ta chọn Next để tiếp tục. Muốn ci đặt WinVNKey trong thư mục khc, hy nhấn Browse. Nếu chọn Next sẽ hiện ra khung như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 10


Chọn Next để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hnh 11

 

Chọn Next để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 12


Đnh dấu vo 2 Yes v nhấn Finish để hon tất việc ci đặt vo my.

E. Lm sao tự ci kiểu g dấu Tubinhtran-MS vo WinVNKey.

 

1.     Từ trang Chnh WinVNKey (hnh 4 ở trn), nhấn chuột ln cụm Kiểu g mu xanh, sẽ hiện ra bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt như Hnh 13 sau đy.

 

Hnh 13: Bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt cho kiểu g VIQR.

 

2.     Đầu tin ta tạo một bản copy của Hnh 13 rồi đặt tn khc:

        Nhấn mũi tn đen trn nt Kiểu g.

        Chọn menu Lưu trữ dưới tn khc.

        WinVNKey sẽ hiện ra bảng Đặt Tn Phương Php G Chữ như Hnh 14.

 

 

Hnh 14: Bảng Đặt Tn Phương Php G Chữ.

 

3.     Trong Hnh 14, ta đặt tn mới cho kiểu g của ring mnh cho cả 2 giao diện Vietnamese v English

V muốn đặt tn kiểu g mới l Tubinhtran-MS, ta g 16-16. Tubinhtran-MS vo Tn tệp (file) ở Hnh 14. Xong nhấn OK.

 

Ch : WinVNKey sẽ tự động thm đui .utm vo tn file. Nhớ khng được dng tn file cũ v n sẽ xa mất kiểu g cũ. Trường hợp bị xa mất, xem phần Lưu pha dưới để phục hồi kiểu g cũ.

 

Sau khi nhấn OK, sẽ hiện ra bảng nhắc nhở như Hnh 15. Bạn nhấn OK ở Hnh 15.

 

 

Hnh 15

 

Xong chọn English trong Khi hiển thị giao diện bằng ngn ngữ, nhấn OK, sẽ lại hiện ra bảng nhắc nhở như Hnh 15. Bạn nhấn OK ở Hnh 15.

Xong nhấn nt Hủy bỏ như Hnh 16.

 

 

Hnh 16

 

Nhấn nt Hủy bỏ xong, bạn nhấn mũi tn đen cạnh chữ 2. VIQR linh động như ở Hnh 17 sẽ hiện ra bảng tn cc kiểu g, bạn chọn 16. Tubinhtran-MS.

 

 

Hnh 17

 

Sẽ hiện ra bảng c Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt c tn kiểu g l Tubinhtran-MS như Hnh 18. Hnh ny cc cn trống, chưa ci đặt g.

 

 

Hnh 18

 

4.     Từ Hnh 18, bạn lần lượt ci đặt cc ty chọn trong mục (1) v (3) như Hnh 19:

a.     Mục 1. Ci Dấu chung v dấu đồng

Ci số 1, 2, 3, 4, 5 cho cc dấu thanh. Ci $$ cho dấu đơn vị đồng.

 

b.     Mục 3. Đổi phm thnh chữ khc

Ci vo 8 chữ ci như Hnh 19, xong tick chọn vo nhỏ ở mục 3.

 

 

Hnh 19: Bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt cho kiểu g Tubinhtran-MS.

 

5.     Ci đặt xong, đng hộp thoại lại (nhấn nt X ở gc bn phải pha trn) để hon tất việc ci đặt.

6.     Sau cng, để dng kiểu g vừa ci đặt, bạn chọn kiểu g ở Trang Chnh như Hnh 20.

 

 

Hnh 20: Chọn kiểu g Tubinhtran-MS trong Trang Chnh của WinVNKey.

Lưu : Nếu sơ lm sai hoặc bị trục trặc g, bạn chỉ việc phục hồi như sau:

 

a. Nhấn mũi tn đen trn nt Kiểu g trong Hnh 5.

b. Chọn menu Phục hồi kiểu g ny th kiểu g 2. VIQR linh động sẽ được phục hồi như lc bạn chưa ci đặt g.

c. Bạn cũng c thể chọn menu Phục hồi tất cả kiểu g nguyn thủy th tất cả cc kiểu g tch hợp sẵn trong WinVNKey sẽ trở lại dạng mặc định (default).

 

F. Lm sao tự ci để g phụ m kp đầu chữ bằng một phm trong WinVNKey.

 

Như đ ni trong mục Lời ni đầu ở trn, để đạt kết quả tối đa theo như bi Phương php g tắt mới chữ Việt th khi dng phương php g tắt Tubinhtran, ta phải g theo thanh dấu chữ Việt theo kiểu g dấu Tubinhtran-MS, đồng thời tự ci thm để g phụ m kp đầu chữ bằng một phm.

 

Để tự ci thm để g phụ m kp đầu chữ bằng một phm trong WinVNKey, xin đọc bi hướng dẫn Cch g phụ m kp bằng một phm.

 

 

G. Cch ci WinVNKey trong Window 8

 

Gần đy, ngy cng c nhiều người dng my vi tnh c sẵn Window 8. Để c thể ci đặt WinVNKey vo my c Window8, xin đọc bi Cch ci WinVNKey để g tiếng Việt trong Windows 8

http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CachCaiWinVNKeyDeGoTiengVietTrongWindows8.htm

 

J. Chạy v tắt WinVNKey

 

Lm sao chạy ?

Bắt đầu chạy WinVNKey bằng cch nhấn cc nt: | Start > All Program > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT | như hnh sau đy:

 

 

Hnh 21

 

Sẽ hiện ra trang Chnh (Main) của khung WinVNKey như sau:

 

 

Hnh 22: Trang Chnh (Main) tiếng Anh của khung WinVNKey ở dạng Mặc định (Default) vừa tải xuống.

Nếu thch giao diện tiếng Việt, nhấn nt Run ở trang Main, xong chọn Hiển thị chữ Việt, sẽ c:

 

 

Hnh 23: Trang Chnh tiếng Việt của khung WinVNKey ở dạng Mặc định vừa tải xuống.

 

Từ khung ny, ta c thể điều chỉnh để g chữ Việt theo muốn của mnh theo như hướng dẫn ở cc phần trn.

 

Lưu : Nếu bạn đ điều chỉnh v ci đặt để g tắt chữ Việt theo phương php g tắt chữ Việt rồi th cc lần sau ny, khi chạy lại WinVNKey, trang chnh WinVNKey sẽ hiện ra như lần điều chỉnh & ci đặt vừa qua. Bạn khng cần ci đặt lại để g tắt chữ Việt theo phương php mới.

 

Lm sao tắt ?

C thể tắt bằng 1 trong 3 cch sau:

Tắt tạm thời: Nhấn chuột tri 1 lần trn hnh http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CachTaiXuongWinvnkey_files/image036.jpgở gc phải dưới mn hnh my vi tnh, hnh sẽ đổi thnh http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CachTaiXuongWinvnkey_files/image038.jpg, WinVNKey sẽ tạm ngưng hoạt động.

Muốn chạy lại WinVNKey, nhấn chuột 1 lần trn hnh http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CachTaiXuongWinvnkey_files/image038.jpgth hnh sẽ đổi lại thnh http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CachTaiXuongWinvnkey_files/image036.jpg.

 

Tắt hẳn lun:

- Đ chuột phải ln hnh http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CachTaiXuongWinvnkey_files/image036.jpgở gc phải dưới mn hnh v chọn menu Tắt" (exit).

- Hoặc nhấn nt Tắt" ở dưới trang Chnh của khung WinVNKey.

 

 

Trần Tư Bnh (Email: tubinhtran@gmail.com, Web: Chữ Việt Nhanh).

 

 

Về Trang Chnh

Ch Vit Nhanh