http://2.bp.blogspot.com/-49q6ddgbRac/T6nOBbjoTQI/AAAAAAAADpo/21sxWhG_yl8/s1600/Facebook-like-button.jpg

 

 

Cch viết chữ Việt trn ipad & iphone

How to type Vietnamese on ipad & iphone

 

Chỉ tốn su pht khi lm theo su bước sau đy, bạn sẽ tha hồ g tiếng Việt c dấu trn my tnh bảng v điện thoại thng minh, như iPad, iPhone.

 

1- Mở ipad hay iphone > Chọn Setting.

 

 

2- Bấm General > Bấm Keyboard.

 

 

 

3- Bấm: International Keyboard

 

 

4- Bấm Add a new language > chọn Vietnamese.

 

 

 

5- Bấm vo hnh quả địa cầu để chuyển đổi bn phm qua lại từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt. Nhn vo thanh cch (space) bạn sẽ thấy chữ English hoặc Tiếng Việt.

 

 

6- Rồi chọn 1 trong 2 cch sau để viết chữ Việt:

 

  1. Cch dng kiểu g dấu Telex:

 

-       s : dấu sắc Vd: as →

-       f : dấu huyền ...Vd: af

-       r : dấu hỏi Vd: ar → ả

-       x : dấu ng ...Vd: ax

-       j : dấu nặng ..Vd: aj → ạ

-       G đi : (aa), (ee), (oo), đ ( dd).

-       Ghp thm chữ w : ă (aw), ư (uw), ơ (ow).

 

 

  1. Hoặc bằng cch d ngn tay vo cc nguyn m th sẽ hiện ra một khung nhỏ c cc k tự Việt lin hệ, bạn ko ngn tay tới k tự no th k tự ấy sẽ hiện ra trn bi viết.

 

http://4.bp.blogspot.com/-OtGDkB8sQEs/UexMoaMcRuI/AAAAAAAAByU/u1yww9RZIBI/s1600/hl+iPad1_3.jpg

 

Hnh bn phm iPad khi ta d ngn tay ln chữ A v chữ O (chế độ tiếng Anh)

 

 

Hnh cc k tự Việt hiện ra khi ta d ngn tay ln chữ O (chế độ Tiếng Việt)

 

 

 

 

Soạn bởi Trần Bnh & Doanhdoanh (chuvietnhanh.sf.net)

 

It's just six minutes following the six steps below, you'll be freely type accented Vietnamese on tablets and smartphones, such as iPad, iPhone.

 

1- Open ipad or iphone > Select: Setting.

 

2- Click General > Click Keyboard.

 

 

 

3- Click: International Keyboard

 

 

4- Click Add a new language > Select: Vietnamese.

 

 

 

5- Click on the globe to switch the keyboard back and forth from English to Vietnamese. Looking at the space bar, you will see the word English or Tiếng Việt (Vietnamese).

 

 

6- Then choose 1 from 2 methods below to type Vietnamese accents:

 

  1. Using the Telex typing method:

 

-       s : acute accent (dấu sắc) ..Vd: as →

-       f : grave accent (dấu huyền) ...Vd: af

-       r : falling accent (dấu hỏi) Vd: ar → ả

-       x : rising accent (dấu ng) ...Vd: ax →

-       j : drop tone (dấu nặng) ....Vd: aj → ạ

-       Type double: (aa), (ee), (oo), đ ( dd).

-       Add w: ă (aw), ư (uw), ơ (ow).

 

 

  1. Or by pressing finger on the vowels then will display a small box of Vietnamese characters involved, you drag your finger to the character, the character that will appear in the article.

http://4.bp.blogspot.com/-OtGDkB8sQEs/UexMoaMcRuI/AAAAAAAAByU/u1yww9RZIBI/s1600/hl+iPad1_3.jpg

 

iPad keyboard when pressing a finger to the letters A and O (English mode)

 

 

The Vietnamese characters appear when pressing a finger on letter O (Vietnamese mode)

 

 

 

Written by Trần Bnh & Doanhdoanh (chuvietnhanh.sf.net)

 

Trang Chnh - Home

Ch Vit Nhanh