Tự động thêm dấu tiếng ViệtChương tŕnh của EasyVNChữ Việt Nhanh

http://2.bp.blogspot.com/-49q6ddgbRac/T6nOBbjoTQI/AAAAAAAADpo/21sxWhG_yl8/s1600/Facebook-like-button.jpg

 

 

Tự động thêm dấu tiếng Việt

Automatically inserting Vietnamese accents

 

Chương tŕnh của VietnameseAccent

http://vietnameseaccent.com

 

-       Nhấp chuột vào đường dẫn trên.

-       Nhập văn bản ( không dấu) vào ô trắng.

-       Nhấp vào chữInsert Accents”.

-       Bản văn tự động dấu. Để sửa chữ nào sai dấu th́ nhấp vào chữ đó, sẽ ra một chữ cho ḿnh chọn

-       Muốn copy bản văn dấu, nhấpSelect Text” góc phải phía trên để select (bôi đen) văn bản.

-       Nhấn Ctrl-C (cắt) Ctrl-V (dán) xong.

 

 

Chương tŕnh của EasyVN.com

http://easyvn.com/tiengviet

 

-       Nhấp chuột vào đường dẫn trên.

-       Nhập văn bản ( không dấu) vào ô trắng.

-       Nhấp vào chữThêm dấu.

-       Bản văn tự động dấu. Để sửa chữ nào sai dấu th́ nhấp vào chữ đó, sẽ ra một chữ cho ḿnh chọn

-       Muốn copy bản văn dấu, nhấp chữCopy” để select (bôi đen) văn bản.

-       Nhấn Ctrl-C (cắt) Ctrl-V (dán) xong.

 

 

Soạn bởi mạng Chữ Việt Nhanh chuvietnhanh.sf.net

 

 

Software of VietnameseAccent

http://vietnameseaccent.com

 

-       Click on the above link.

-       Enter a text (no accents) in white box.

-       Click “Insert Accents”.

-       The text automatically inserts accents. To correct an insertion error, click on the word and select the correct option.

-       To copy output text, click on Select Text at the top right to select the text.

-       Press Ctrl-C (cut) and Ctrl-V (paste) then finish.

 

 

Software of EasyVN.com

http://easyvn.com/tiengviet

 

-       Click on the above link.

-       Enter a text (no accents) in white box.

-       Click “Thêm dấu.

-       The text automatically inserts accents. To correct an insertion error, click on the word and select the correct option.

-       To copy output text, click on “Copy” to select the text.

-       Press Ctrl-C (cut) and Ctrl-V (paste) then finish.

 

 

 

Written by Chữ Việt Nhanh web: chuvietnhanh.sf.net 

 

 

The softwares here are credited to:

-       Learn Vietnamese Your Way at: www.yourvietnamese.com

-       Chương tŕnh tự động thêm dấu tiếng Việt EasyVN at: www.easyvn.com

 

Trang Chính - Home

Ch Vit Nhanh