Có nên thêm phụ âm đầu W trong

« Tốc Kư Chữ Việt » chăng ?

 

TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng

 

 

 

Vài nét về TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng

Sinh năm 1940 tại Huế. Đă học các trường Providence, Pellerin, Quốc Học. Sang Pháp (1962), học ngành Hàng Hải, rồi bỏ nghề để đi dạy học. Có Tiến Sĩ Toán. Về hưu năm 2005.

 

 

Đầu năm nay, t́nh cờ tôi gặp được bài « Viết tắt chữ Việt trong ngôn ngữ @ » của ông Trần Tư B́nh, trên tạp chí mạng Chim Việt Cành Nam. Hiếu kỳ, tôi vào đọc. Càng đọc tôi càng thấy lư thú, càng đọc tôi càng thấy ông Trần Tư B́nh đă dày công sáng tạo quy luật cho cách viết tắt chữ Việt, hầu thống nhất cách viết.

 

Mặt khác, cũng v́ hiếu kỳ, tôi có đọc một vài « ư kiến độc giả » rải rác trên mạng. Khen chê lẫn lộn, nhưng phải thành thật mà nói, có rất ít người phản bác. Chuyện ngạc nhiên là trên đà phản bác, có người cho rằng đụng chạm đến chữ Việt truyền thống là đụng chạm đến Văn Hóa !

 

Ai cũng biết văn tự, chữ viết của hầu hết các dân tộc đều có thay đổi theo thời gian. Trong chữ Pháp, những chữ as, is, os biến thành â, î, ô như asne (con lừa) thành âne, isle (ḥn đảo) thành île, hospital (bệnh viện) thành hôpital ; hay apprentisse (người học nghề) thành apprenti, lieutenande (người phụ tá) thành lieutenant, roy (vua) thành roi… Trong chữ Hán,   (hán) thành ,   (đặng) thành  , (hưng) thành  … Và ngay trong chữ Việt blăng thành trăng, giước thành giấc, tlàng thành tràng… Đó cũng chỉ là trào lưu tiến hóa của văn tự, chữ viết, hay có thể nói là sự giàu có của Văn Hóa.

 

C̣n nói rằng đây chỉ là chữ viết tắt. Chữ viết của « giới Teen », « giới Trẻ » sáng tạo ra. Nhưng giới Trẻ là tương lai của Đất Nước. Viết tắt cũng là một khía cạnh của Văn Hóa. Giới Teen, giới Trẻ có tuyên bố bỏ lối viết chữ Việt truyền thống đâu. Dầu muốn, dầu không, chúng ta cũng không ngăn cản được trào lưu viết tắt của giới trẻ trong thời đại Internet, Điện thoại di động mà chúng ta đang trải qua. Mà ngăn cản làm ǵ, trong khi, hầu hết các dân tộc đều có lối viết tắt. Ở Pháp, ta thường thấy những chữ g = j’ai (tôi có), kan = quand (khi), per = perd (mất), nor = nord (Bắc), il é alé o zétazuni = il est allé aux Etats Unis (anh ta đi Mỹ)….(xem trên mạng).

 

Cái hay của ông Trần Tư B́nh là đă công phu phân tích chữ Việt để đề nghị một quy luật chung trong việc viết tắt, hầu để thống nhất một phần nào trong cách viết tắt của giới Trẻ. Nếu không, cũng như chữ Nôm xưa, mỗi người viết một cách, làm cho ta khó hiểu được nguồn tư tưởng, đôi khi rất phong phú, mà giới Trẻ trao đổi với nhau. Chúng ta, ai cũng biết chữ Nôm rất khó đọc, v́ mỗi học giả viết một cách, làm cho những nhà khảo cứu lịch sử vất vả trong sự khai thác sử liệu. Một chữ Việt có rất nhiều chữ Nôm, như chữ Tiêu có trên 20 chữ Nôm khác nhau , , , , … (Vũ Văn Kính. Bảng Tra Chữ Nôm. Hội Ngôn Ngữ Học, TPHCM, 1994). V́ thế, chúng ta nên có một quy luật chung, để tránh chuyện khó khăn mà ta đă gặp trong chữ Nôm, và ông Trần Tư B́nh đă đề nghị kịp thời.

 

Thấy thích thú, tôi đă mạnh dạn liên lạc với ông Trần Tư B́nh, và sau đó, biết ông đă tham khảo rất nhiều tài liệu có giá trị, trước khi đề nghị quy luật chung cho lối viết tắt, cùng quy luật tốc kư chữ Việt (Xem Tốc kư chữ Việt http://vietpali.sf.net/binh/TocKyChuViet.htm). Hơn nữa, gần đây ông cùng Tiến sĩ Ngô Đ́nh Học, tác giả bộ gơ WinVNKey, c̣n đưa vào WinVNKey cách viết tốc kư. Vào WinVNKey chọn cách Tubinhtran có dấu, gơ kyd sẽ bung ra khuyết, ngỹl hay ngyl4 sẽ bung ra nguyễn, nǵl hay ngil2 sẽ bung ra nghiền, v.v. … Ông Trần Tư B́nh cùng TS Ngô Đ́nh Học đă đề nghị một cách gơ tắt trên WinVNKey, và máy tự động bung ra chữ Việt truyền thống, trọn vẹn (Xem Phương pháp mới gơ tắt chữ Việthttp://vietpali.sf.net/binh/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm). Thật là một lợi khí, chẳng những cho những người muốn dùng tốc kư, mà c̣n cho những người muốn viết bài nhanh, v́ máy sẽ tự động bung ra những ḍng chữ trọn vẹn .

 

Cũng trong chiều hướng đó, tôi thấy chữ W mà Joseph Ruelle dùng, như wê = quê đă được thay thế bằng Q (qê = quê) và cụm chữ NGNGH c̣n quá « dài », nên trong tinh thần thân mật mua vui giữa bạn bè, tôi đă mạo muội đề nghị với ông Trần Tư B́nh, dùng chữ W thay cho hai cụm chữ trên (W = NG = NGH) kẻo bỏ chữ W th́ phí quá.

 

Và ta có đoạn thơ viết theo cách Tốc kư chữ Việt của ông Trần Tư B́nh, cộng thêm đề nghị W = NG = NGH như sau:

 

Trăm năm trog cơi wừj ta

Trăm năm trong cơi người ta

 

Chữ tài chữ mệh kéo là get nhau

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

 

Trải qa một cụs bể zâu

Trải qua một cuộc bể dâu

 

Nhữg d́w trôg thấy mà dau dớn ḷg.

Những điều trông thấy mà đau đớn ḷng            

 

Đoạn Trường Tân Thanh (Nguyễn Du).

 

Trong thư trả lời, ông Trần Tư B́nh cho lời « đề nghị » của tôi là: hoàn toàn hợp lư và khả thi, nhất là h́nh dạng chữ W có đôi nét giống với chữ N trong NG hoặc NGH; và cách phát âm của W trong tiếng Anh-Mỹ cũng hơi gần với cách phát âm chữ NG trong tiếng Việt. Nếu kết hợp dùng W thay cho phụ âm đầu NG/NGH với cách Tốc kư chữ Việt th́ chữ nghiêng, vốn là chữ dài nhất trong chữ quốc ngữ, sẽ được viết chỉ bằng 3 kư tự: wiz (w = ngh, iz = iêng).

 

Ông đă gợi ư tôi đưa lời đề nghị lên mạng, để xin ư kiến của độc giả.

 

Bài viết nầy không ngoài mục đích đó. Mong độc giả góp ư.

 

 

Nguyễn Vĩnh-Tráng.

104 042 010 nvt*ttl*

 

Nguồn: Tạp chí mạng Chim Việt Cành Nam http://chimviet.free.fr/ngonngu/nguyenvinhtrang/nvtrn054_VietTatChuViet.htm

 

 

Một số bài viết khác của tác giả Nguyễn Vĩnh-Tráng:

 

- Các bài viết đăng trên tạp chí mạng Chim Việt Cành Nam

   ( http://chimviet.free.fr/tacgia/nguyenvinhtrang.htm )

 

- Có nên dùng hai chữ «Quân Chủ» thay cho hai chữ «Phong Kiến» để nói đến lịch sử Việt Nam trước thời thành lập nền Cộng Hoà chăng ?

   ( http://www.vietthuc.org )

 

- Công văn chữ Nôm thời Trịnh – Nguyễn

   ( http://chimviet.free.fr/42/nvtrn059_congvanchunom.htm )

 

- I Tờ, Tờ i Ti. Le a La, Me e Mer, La Mer

   ( http://www.vietthuc.org/2010/09/10/i-t%E1%BB%9D-t%E1%BB%9D-i-ti-le-a-la-me-er-mer-la-mer )

 

- Toán Thơ, Thơ Toán trong Dân Gian

   (  http://www.vietthuc.org/2010/09/08/toan-th%C6%A1-th%C6%A1-toan-trong-dan-gian-2/  )

 

- Bài Hát đón Hoàng Đế hồi loan. (Vài chi tiết lịch sử về Quốc Kỳ và Quốc Ca VNCH)

   ( http://chimviet.free.fr/40/nvtrn053_baihatdonHDhoiloan.htm )

 

- Đô-Thành Thuận-Hóa

   ( http://chimviet.free.fr/39/nvtrn051_dothanhthuanhoa.htm  )

 

- Phải chăng Bà Huyện Thanh Quan đă trau chuốt lại bài thơ «Đèo Ngang» nguyên thủy ?

   ( http://www.vietthuc.org/?p=2779 )

 

- Phải chăng, trong tiếng Việt, chữ THÁNG do chữ TRĂNG mà ra ?

   ( http://chimviet.free.fr/38/nvtrn051_trangthang.htm  )

 

- Thử kiểm lại Trọng Húy của Chúa Nghĩa, Chúa Ninh và Thế Tổ nhà Nguyễn

  ( http://vietluanonline.com/120309/tenchuanguyen.pdf?z=  )

 

 

Về Trang Chính

Ch Vit Nhanh