Hướng dẫn căn bản, cấp tốc:

TẢI XUỐNG WINVNKEY & G CHỮ VIỆT

 

Trần Tư Bnh & TS. Ng Đnh Học

 

 

A. Tải xuống WinVNKey

B. Ci đặt WinVNKey

C. Khởi động WinVNKey

D. G chữ Việt: kiểu g VIQR, VNI, Telex, Tubinhtran-MS, Tubinhtran, Microsoft.

E. G chữ Việt trong game Audition

F. G tắt chữ Việt theo phương php mới

 

A. TẢI XUỐNG WINVNKEY

  

WinVNKey l bộ g miễn ph để g chữ Việt v cc ngn ngữ khc cho Windows. WinVNKey c nhiều loại phin bản để dng cho cc mi trường khc nhau.

 

Bạn vo trang chủ WinVNKey http://winvnkey.sf.net, nhấn chữ New release (hoặc: Bản tiếng Việt > Phin bản mới), sẽ hiện ra trang chứa cc phin bản mới nhất để tải xuống.

 

Bạn hy chọn phin bản ph hợp với my Windows của bạn (32 bit hoặc 64 bit) v đọc cc hướng dẫn ở trang ny để biết cch tải xuống & ci đặt WinVNKey trong nhiều trường hợp khc nhau.

 

Cc hướng dẫn ở mạng WinVNKey đi chỗ rất su v chuyn mn, c thể gy bối rối cho người chưa quen cc từ ngữ chuyn mn.

Do đ, để cho nhanh, xin giới thiệu ngắn gọn vi thng tin chung v thng tin cụ thể sau đy để gip bạn dễ biết cch chọn phin bản WinVNKey no thch hợp với my Windows của bạn v cc chương trnh m bạn đang dng.

 

Thng tin chung:

  My Windows 32 bit chỉ c thể chạy chương trnh 32 bit m thi.

  My Windows 64 bit c thể chạy chương trnh 32 bit lẫn chương trnh 64 bit.

 

  Về Notepad/Wordpad
   - Microsoft (MS) cung cấp miễn ph Notepad/Wordpad đi chung với Windows.
   - Nếu l my Windows 32 bit th MS cung cấp Notepad/Wordpad 32 bit.
   - Nếu l my Windows 64 bit th MS chỉ cung cấp Notepad/Wordpad 64 bit

V Notepad/Wordpad lun lun c sẵn trong Windows, bạn khng cần copy từ my ny sang my khc nn khng sợ nhầm lẫn loại 32 bit v 64 bit.
Hễ my mnh l 64 bit th Notepad/Wordpad l 64 bit. Do đ, cần phải chạy WinVNKey 64 bit mới g được tiếng Việt trong Notepad/Wordpad.

 

  Về MS Office Word
   - MS Office Word bn ring chứ khng cung cấp miễn ph.
   - V vậy mới c chuyện ru ng ny cắm cằm b kia.  
Th dụ: Bạn mới mua my Windows 64 bit. Muốn dng MS Word trn my mới nhưng bạn c thể ci phần mềm cũ l MS Word 2003, 2007 để đỡ phải mua. M MS Word 2003, 2007 l loại 32 bit. Như vậy, bạn phải ci đặt WinVNKey loại 32 bit mới g được chữ Việt trong MS Word 2003, 2007.
Nếu bạn mua MS Office Word loại 64 bit th phải ci đặt WinVNKey 64 bit mới g được chữ Việt.

 

  Về trnh duyệt Chrome v Firefox. Cả hai đều l 32 bit. Do đ chỉ cần dng WinVNKey 32 bit m thi.

 

  Về trnh duyệt IE (Internet Explorer). Đy l chương trnh miễn ph đi chung với Windows. MS tch trữ IE vo Windows hơi rắc rối. Do đ, cch tốt nhất l ci đặt bản WinVNKey 32 bit v 64 bit.

Thng tin cụ thể:

  My Windows 32 bit, chỉ c thể dng WinVNKey 32 bit m thi.

Ta tải 1 trong 2 phin bản KHNG hỗ trợ g chữ Hn/Nm sau đy.

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.exe

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.zip

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.7z

 

  My Windows 64 bit loại cũ (từ Windows 7 trở về trưc), c thể dng WinVNKey 32 bit lẫn WinVNKey 64 bit.

 

1)    WinVNKey 5.5.456 (32 bit & 64 bit) cho 32-bit hoặc 64-bit Windows Vista, Windows Server 2008, Windows7 v cc chương trnh 64 bit (v dụ: Notepad/Wordpad, IE 64 bit, v.v).

 

Ta tải phin bản KHNG hỗ trợ g chữ Hn/Nm sau đy.

wvnkey5.5.456-Vista-without-HanNom.zip 

 

2)    WinVNKey 5.5.456 (32 bit) cho Windows NT/2K/XP/2003/Vista/2008/Windows7 v cc chương trnh 32 bit (v dụ: Word 2003, Word 2007, trnh duyệt Firefox, Chrome, IE 32 bit, v.v.)

 

Ta tải 1 trong 3 phin bản KHNG hỗ trợ g chữ Hn/Nm sau đy.

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.exe

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.zip

-   wvnkey5.5.456-winnt-without-HanNom.7z

 

  My Window 64 bit loại mới (từ Windows 8 trở đi) v cc chương trnh 64 bit (v dụ: Notepad/Wordpad, MS Word 2010 loại 64bit, IE 64bit, v.v.)

Ta tải bản hỗ trợ g chữ Hn/Nm sau đy.

-   wvnkey5.5.458-win64-with-HanNom.exe

 

Lưu : Những ai dng Window 64 loại mới v dng lẫn lộn cc chương trnh, ci 32 bit, ci 64 bit, th hiện nay phải tải cả WinVNKey 32 bit v WinVNKey 64 bit. Rồi phải chịu kh nhảy qua, nhảy lại giữa hai phin bản khi g ở cc chương trnh khc nhau 32 bit hoặc 64 bit.

Trong tương lai gần, khi c được WinVNKey dng cho cả 32 bit v 64 bit th những ai dng Windows 8 trở đi sẽ dễ dng hơn.

 

Lm sao để biết my của bạn l 32 bit hay 64 bit?

Xin xem hai đường dẫn sau từ mạng Microsoft

Tiếng Việt: http://support.microsoft.com/kb/827218/vi-vn

Tiếng Anh: http://support.microsoft.com/kb/827218

 

(Ring những ai hiện dng Window8, muốn ci đặt WinVNKey vo my th xin xem thm bi Cch ci WinVNKey để g tiếng Việt trong Windows 8 http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CachCaiWinVNKeyDeGoTiengVietTrongWindows8.htm).

 

Qua phần thng tin chung v thng tin cụ thể ở trn, đến đy bạn c thể biết được phin bản WinVNKey no cần tải xuống.

 

Khuyến khch tải về bản ZIP, chỉ cần giải nn l c thể sử dụng được. Sau đy l hướng dẫn p dụng cho bản ZIP, bản EXE lm tương tự:

 

Khi quyết định tải xuống gi no, ta nhấn chuột phải ở gi ấy, xong chọn menu Save Target As, sẽ hiện ra một khung Save As. Ở khung ny, ta chọn thư mục (folder) m ta muốn WinVNKey được lưu giữ, xong nhấn nt Save th WinVNKey sẽ tải xuống vo thư mục vừa chọn.

 

 

B. CI ĐẶT WINVNKEY

 

Sau đy l hướng dẫn p dụng cho bản ZIP:

 

-      Giải nn (extract) file ZIP của bộ g WinVNKey ta được thư mục như hnh A sau đy.

Description: Description: http://cdn.esoftblog.com/wp-content/uploads/2012/05/1.png

Hnh A

-      Mở thư mục trn, mở tiếp thư mục con WinNT như hnh B.

Description: Description: http://cdn.esoftblog.com/wp-content/uploads/2012/05/2.png

Hnh B

-      Mở tập tin winvnkey.exe để khởi động bộ g WinVNKey như hnh C.

Description: Description: http://cdn.esoftblog.com/wp-content/uploads/2012/05/3.png

Hnh C

-      Lc ny xuất hiện cửa sổ bộ g WinVNKey như hnh D.

Description: Description: http://cdn.esoftblog.com/wp-content/uploads/2012/05/4.png

Hnh D.

Từ đy, bạn c thể điều chỉnh WinVNKey theo sở thch ring để g chữ Việt theo hướng dẫn ở mục D. G chữ Việt: kiểu g VIQR, VNI, Telex, Tubinhtran-MS, Tubinhtran, Microsoft trong bi ny.

 

Sau đy l hướng dẫn p dụng cho bản EXE:

 

Tải xuống bản EXE vo thư mục (folder) xong th giải nn v ci đặt vo my.

 

(Nếu bạn rnh computer th bạn khng cần đọc cch ci đặt ny. Theo kinh nghiệm lun lun l Next , Yes , Finish, ... Cn nếu khng th bạn nn đọc qua để trnh sai st).

Mở thư mục (folder) c WinVNKey vừa tải xuống, nhấp chuột 2 lần vo file WinVNKey sẽ c khung hiện ra như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 1


Chọn Yes v sẽ hiện ra khung Setup tự động nhảy đến 100% như sau:

 

Click the image to open in full size.


Hnh 2

 

Sau một vi giy, khung Setup tự biến mất v hiện ra khung khc như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 3


Chọn Next để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hnh 4

 

Chọn Yes để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hnh 5


Nếu muốn ci đặt WinVNKey trong thư mục chọn sẵn như liệt k trong hnh trn (C:\Program Files\TriChor\WinVNKey for NT), ta chọn Next để tiếp tục. Muốn ci đặt WinVNKey trong thư mục khc, hy nhấn Browse. Nếu chọn Next sẽ hiện ra khung như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 6


Chọn Next để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hnh 7

 

Chọn Next để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 8


Đnh dấu vo 2 Yes v nhấn Finish để hon tất việc ci đặt vo my.

C. KHỞI ĐỘNG WINVNKEY

Khởi động WinVNKey bằng cch nhấn cc chữ: | Start > All Programs > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT | như hnh sau đy:

 

 

Hnh 9

 

Hoặc:
Khởi động WinVNKey bằng cch nhấn cc chữ: | Start > C: > Program Files > TriChlor > WinVNKey for NT > winNT > winvnkey.exe |.

Bạn sẽ thấy biểu tượng chữ VN ở dưới thanh taskbar như thế ny:

 

Click the image to open in full size.


Hnh 10

 

Nhấn đi vo biểu tượng đ, sẽ hiện ra Trang Chnh (Main) của WinVNKey ở dạng Mặc định (Default) như hnh sau. Nếu muốn đổi giao diện qua chữ Việt hoặc English th ta nhấn nt Run (Chạy) v chọn.

 

 

Hnh 11: Trang chnh WinVNKey ở dạng Mặc định (default).

 

Từ đy, bạn c thể điều chỉnh WinVNKey theo sở thch ring để g chữ Việt v chữ cc nước khc theo hướng dẫn dưới đy.

 

D. G CHỮ VIỆT

 

WinVNKey hỗ trợ nguyn tắc g chữ trước, dấu sau. Dấu c thể được g liền ngay sau mẫu tự hoặc g ở cuối từ v WinVNKey sẽ tự động đặt dấu đng vo mẫu tự cần thiết.

Trong WinVNKey c đến 18 kiểu g dấu, ta chọn kiểu g no cũng được. Sau đy l cch dng 6 kiểu g dấu thng dụng: VIQR, VNI, Telex, Tubinhtran-MS, Tubinhtran, Microsoft.

 

Mẹo nhỏ: C thể chuyển chế độ g Tiếng Việt sang chế độ g Tiếng Anh một cch dễ dng, đặc biệt khi lm việc với cc ti liệu c đan xen nội dung:

  • Chế độ g Tiếng Việt: CTRL-ALT-ALT-V, nhấn v thả từng phm một.
  • Chế độ g Tiếng Anh: CTRL-ALT-ALT-O, nhấn v thả từng phm một.

 

1. Kiểu g dấu VIQR

 

Đầu tin, bạn phải khởi động WinVNKey bằng cch nhấn cc nt: | Start > All Program > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT |, sẽ hiện ra trang Chnh ở dạng mặc định của khung WinVNKey như hnh sau đy (giống Hnh 11 ở trn):

 

 

Hnh 12: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu VIQR.

 

Nếu khng thay đổi g hết trong khung WinVNKey, bạn c thể g chữ Việt theo kiểu g VIQR. Đy l kiểu g mặc định (default) của WinVNKey.

Kiểu g VIQR (Vietnamese Quoted Readable) dng dấu sẵn c trn bn phm để g dấu chữ Việt.

 

 

Hnh 13: Kiểu g dấu VIQR.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Pha^n son to^ ddie^?m so+n ha`

La`m cho ro+~ ma(.t dda`n ba` nu+o+c Nam

 

2. Kiểu g dấu VNI

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g số 6. VNI như hnh sau đy:

 

 

Hnh 14: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu VNI.

 

Kiểu g VNI dng cc phm số để g dấu chữ Việt.

 

 

Hnh 15: Kiểu g dấu VNI.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Pha61n son to6 d9ie63m so7n ha2

La2m cho ro74 ma85t d9a2n ba2 nu7o71c Nam

 

3. Kiểu g dấu Telex

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g Telex 3 (kiểu tự do) như hnh sau đy:

 

 

Hnh 16: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu Telex.

 

Kiểu g Telex dng phm lặp, cc mẫu tự khng c trong chữ quốc ngữ hoặc vị tr cc mẫu tự khng c trong chữ quốc ngữ để g dấu chữ Việt.

 

 

Hnh 17: Kiểu g dấu Telex.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Phaasn son too ddieerm sown haf

Lafm cho rowx mawjt ddafn baf nuwowsc Nam

 

4. Kiểu g dấu Tubinhtran-MS

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g Tubinhtran-MS như hnh sau đy:

 

 

Hnh 18: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu Tubinhtran-MS.

 

Kiểu g Tubinhtran-MS l kiểu g nhanh nhất v thch hợp với bn phm Anh-Mỹ.

Kiểu g ny g cc k tự c dấu ă ư ơ đ được nhanh hơn v chỉ cần g phm 1 lần.

 

 

Hnh 19: Kiểu g dấu Tubinhtran-MS.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Ph61n son t8 di73m s]n ha2

La2m cho r]4 m95t da2n ba2 n[]1c Nam

 

5. Kiểu g dấu Tubinhtran

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g Tubinhtran như hnh sau đy:

 

 

Hnh 20: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu Tubinhtran.

 

Kiểu g dấu Tubinhtran thch hợp với bn phm Php v bn phm Anh-Mỹ.

Kiểu g ny l tổng hợp cc ưu điểm của 2 kiểu g VNI v Telex.

 

 

Hnh 21: Kiểu g dấu Tubinhtran.

(*) Thch hợp cho bn phm Php.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Pha61n son to6 diee3m soon ha2

La2m cho roo4 maa5t da2n ba2 nuuoo1c Nam

 

6. Kiểu g dấu Microsoft (cn c tn l TCVN6064).

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g Microsoft như hnh sau đy:

 

 

Hnh 22: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu Microsoft.

 

Kiểu g Microsoft gip ta g cc k tự c dấu ă ư ơ đ được nhanh hơn v chỉ cần g phm 1 lần.

 

 

Hnh 23: Kiểu g dấu Microsoft.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Ph28n son t4 0i36m s]n ha5

La5m cho r]7 m19t 0a5n ba5 n[]8c Nam

 

E. G CHỮ VIỆT TRONG GAME AUDITION

 

Để g chữ Việt trong Audition, ta điều chỉnh trang chnh WinVNKey như hnh sau đy.

 

 

Hnh 20: Điều chỉnh WinVNKey để g chữ Việt trong game Audition.

 

- Chế độ bn phm: 1. Kết hợp tự động (chữ Việt)
-
Bộ chữ: 9. Vietnamese in Windows 1258
-
Kiểu g: VNI nếu thch kiểu g VNI, hoặc Telex 1 nếu thch kiểu g Telex. (hoặc chọn Telex 2, Telex 3, Telex 4, ty . Chọn xong, nhấn chữ Kiểu g mu xanh th sẽ hiện ra khung giải thch kiểu g ấy).

- Cch kết hợp dấu: 5. Vần kiểu tự do (G dấu tự do, kết hợp nếu l vần Việt).

 

Chọn xong, bấm nt OK cho c hnh VN ở taskbar, rồi vo Audition g chữ Việt thoải mi, d g tốc độ rất nhanh cũng khng bị trục trặc g.

 

F. G TẮT CHỮ VIỆT THEO PHƯƠNG PHP MỚI

 

Ta g chữ tốc k (theo tưởng của bi Tốc k chữ Việt) nhưng nhờ phần mềm hon chuyển nn my vi tnh vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

Phương php mới ny tiết kiệm hơn 40% số phm phải g. Ta tiết kiệm được nhiều hơn khi dng chung phương php ny với trang g tắt khc của ring ta tự tạo. Phương php nyđ được tch hợp trong bộ g WinVNKey.

 

Để hiểu phương php ny, xin đọc bi Phương php mới g tắt chữ Việt ở trang mạng Chữ Việt Nhanh: http://chuvietnhanh.sf.net , hoặc ở đường dẫn sau: http://chuvietnhanh.sf.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm

 

 

Ghi ch: WinVNKey l phần mềm g chữ Việt v cc ngn ngữ khc trong mi trường Windows do TS Ng Đnh Học v nhm thảo chương TriChlor tại Hoa-Kỳ thực hiện từ năm 1992.

 

Nguồn:  Trang mạng Chữ Việt Nhanh (Email: Trần Tư Bnh, tubinhtran@gmail.com)

 

 

Về Trang Chnh

Ch Vit Nhanh