So snh hai kiểu g dấu Tubinhtran-MS v Microsoft

 

Trần Bnh

 

 

Kiểu g dấu Tubinhtran-MS v Microsoft (c sẵn trong WinVNKey, Unikey) th g nhanh hơn cc kiểu g khc (vd: VNI, Telex v VIQR) v chỉ cần g phm 1 lần để cho ra cc k tự c dấu ă ư ơ đ . Chng chỉ thch hợp với bn phm Anh-Mỹ.

 

bản th kiểu g TubinhtranMS giống như kiểu g Microsoft, chỉ khc qui ước phm m thi.

 

1)    Kiểu g dấu Tubinhtran-MS:

 

G:

1 = sắc Vd: a1

2 = huyền Vd: a2

3 = hỏi Vd: a3

4 = ng ...Vd: a4

5 = nặng .Vd: a5

6 = Vd: 6m m

7 = .Vd: 7m m

8 = .Vd: 8m m

9 = ă .Vd: 9n ăn

[ = ư .Vd: t[

] = ơ ..Vd: ]n ơn

d = đ .Vd: di đi

z = d ..Vd: za da

 

 

2)    Kiểu g dấu Microsoft:

G:

8 = sắc Vd: a8

5 = huyền Vd: a5

6 = hỏi Vd: a6

7 = ng ...Vd: a7

9 = nặng .Vd: a9

2 = Vd: 2m m

3 = .Vd: 3m m

4 = .Vd: 4m m

1 = ă .Vd: 1n ăn

[ = ư .Vd: t[

] = ơ ..Vd: ]n ơn

0 = đ .Vd: 0i đi

 

Xin xem hnh sau:

 

http://chuvietnhanh.sourceforge.net/KieuGoDauChuVietNhanhNhat_files/image014.jpg

 

Hnh: Kiểu g dấu v Tubinhtran-MS v Microsoft (cn gọi l TCVN6064).

 

 

V sao kiểu g Tubinhtran-MS lại qui ước khc với Microsoft?

 

Về phm dấu thanh: kiểu g Tubinhtran-MS dễ nhớ v thuận tiện hơn.

 

- Chọn phm 1 2 3 4 5 cho cc dấu: sắc, huyền, hỏi, ng, nặng, để dễ nhớ v n theo thứ tự ta đ học chữ quốc ngữ, lại giống thứ tự của kiểu g VNI, v cũng để đồng bộ với kiểu g Tubinhtran (Kiểu g Tubinhtran cũng chọn phm 1 2 3 4 5 cho cc dấu: sắc huyền hỏi ng nặng). Cn Microsoft lại đổi qua thứ tự khc l: huyền hỏi ng sắc nặng (56789) nn kh nhớ.

 

- Quan trọng hơn, tần số xuất hiện của cc số 0, 1, 2, 3, 4, 5 th nhiều hơn số 6, 7, 8, 9 trong cc văn bản. Do đ, dng kiểu g Tubinhtran-MS th khi cần c số 0, 1, 2, 3, 4, 5 th ta khng cần phải g phm thot trước đ. Ta chỉ dng phm thot hoặc phm lặp khi cần c số 6, 7, 8, 9. Cn kiểu Microsoft th ngược lại, khi cần c số 0, 1, 2, 3, 4, 5 th ta phải g phm thot hoặc phm lặp trước đ.

 

Về phm dấu phụ: kiểu g Tubinhtran-MS rất dễ nhớ.

 

-     Phm 6 = (trn phm 6 c dấu ^ v số 6 khi lật qua bn th gần giống a, nhn vo dễ nhớ l ).

-     Phm 7 = (số 7 cũng gần giống ^ nn nhn vo dễ nhớ l ).

-     Phm 8 = (số 8 cũng gần giống o nn nhn vo dễ nhớ l ).

-     Phm 9 = ă (v trn phm 9 c dấu trăng ( nn nhn vo dễ nhớ l ă).

-     Phm [ = ư v phm ] = ơ , giống kiểu Microsoft, v tần xuất ư cao hơn ơ trong cc vần tiếng Việt. Chọn [ = ư hợp l hơn v phm [ gần trung tm bn phm hơn.

 

Sau cng, đặt tn kiểu g dấu l Tubinhtran-MS để người dng c thể thấy sự gần gũi với 2 kiểu g Tubinhtran v Microsoft.

 

______________________________________________________

Ghi ch:

-      Xin tham khảo thm bi Một kiểu g dấu chữ Việt rất nhanhđường dẫn http://chuvietnhanh.sourceforge.net/MotKieuGoDauChuVietRatNhanh.htm

-      Kiễu g dấu Tubinhtran-MS được tch hợp trong WinVNKey. Muốn dng WinVNKey để g tiếng Việt theo kiểu g dấu Tubinhtran-MS th xem bi Tải Xuống Winvnkey & G Chữ Việtđường dẫn: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/TaiXuongWinvnkeyVaGoChuViet.htm

-      Hoặc bi So Snh Kiểu G Dấu Tubinhtran-MS V MicrosoftChữ Việt Forum: http://www.chuviet.net/t98-topic#139

 

 

Trần Bnh (Email: tubinhtran@gmail.com, Web: Chữ Việt Nhanh).

 

 

Về Trang Chnh

Ch Vit Nhanh