Lm sao ci kiểu g dấu chữ Việt

của ring mnh vo WinVNKey

 

Trần Bnh & TS Ng Đnh Học

 

 

Đặc điểm ưu việt của phần mềm g WinVNKey so với nhiều phần mềm khc l cung cấp sẵn phương tiện cho ta tự thiết kế kiểu g dấu tiếng Việt cho ring mnh. Bi ny hướng dẫn bạn cch ci kiểu g dấu no đ mnh thch vo WinVNKey.

 

A.    Giới thiệu

B.    V dụ cch ci kiểu g dấu Tubinhtran-MS

C.   V dụ cch ci phm g nhanh phụ m kp như ch, kh,

 

 

A.   Giới thiệu

 

Đặc điểm ưu việt của phần mềm g WinVNKey so với nhiều phần mềm khc l cung cấp sẵn phương tiện cho ta tự thiết kế kiểu g cho ring mnh. WinVNKey cũng tch hợp sẵn một số kiểu g thng dụng khc nhằm gip ta c thể dng bn g được liền.

 

Nếu bạn thấy hoặc nghĩ ra một kiểu g dấu no đ mnh thch th bạn c thể tự ci đặt vo WinVNKey.

 

Để bi hướng dẫn được cụ thể, xin đơn cử v dụ ci kiểu g dấu (typing method) Tubinhtran-MS. Bạn xem theo cch ny để tự ci cch g ring của mnh.

 

Kiểu g dấu Tubinhtran-MS được tch hợp sẵn trong WinVNKey từ phin bản beta 5.5.463, pht hnh thng 1-2010. Những ai hiện dng WinVNKey cc phin bản hơn m khng muốn dng phin bản 5.5.463 th c thể đọc bi ny để tch hợp kiểu g dấu Tubinhtran-MS.

 

B.   V dụ cch ci kiểu g dấu Tubinhtran-MS:

 

Kiểu g dấu ny g cc k tự c dấu ă ư ơ đ được nhanh hơn v chỉ g phm 1 lần, thch hợp với bn phm Anh-Mỹ.

 

 

Hnh 1: Kiểu g dấu Tubinhtran-MS.

 

Sau đy l cch ci đặt kiểu g dấu Tubinhtran-MS (hoặc kiểu g của ring mnh) vo WinVNKey:

 

1.     Khởi động WinVNKey (tải xuống từ http://winvnkey.sf.net, hoặc từ http://chuvietnhanh.sf.net/CachTaiXuongWinvnkey.htm).

 

2.     Mở Trang Chnh của WinVNKey, chọn cc ty chọn như Hnh 2 sau đy.

 

 

Hnh 2: Trang Chnh WinVNKey với kiểu g VIQR.

 

3.     Nhấn chuột ln cụm Kiểu g mu xanh, WinVNKey sẽ hiện ra bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt như Hnh 3 sau đy.

 

 

Hnh 3: Bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt cho kiểu g VIQR.

 

4.     Nếu hiển thị đầy đủ, bảng ny c tất cả 8 tiểu mục được đnh số thứ tự từ 1 đến 8. Ton bộ cc ty chọn trong bảng ny tạo thnh kiểu g 2. VIQR linh động.

        Bạn c thể thay đổi cc ty chọn trong bảng ny một cch ty thch v đặt tn khc để phn biệt với bảng .

        Trong bi ny, cc bước tiếp theo ta sẽ thay đổi mục (1), (3), v (4) để được kiểu g Tubinhtran-MS như Hnh 5.

 

5.     Đầu tin ta tạo một bản copy của Hnh 3 rồi đặt tn khc:

        Nhấn mũi tn đen trn nt Kiểu g.

        Chọn menu Lưu trữ dưới tn khc.

        WinVNKey sẽ hiện ra bảng Đặt Tn Phương Php G Chữ như Hnh 4.

 

 

Hnh 4: Bảng Đặt Tn Phương Php G Chữ.

 

6.     Trong Hnh 4, ta đặt tn mới cho kiểu g của ring mnh cho cả 2 giao diện Vietnamese v English.

 

V muốn đặt tn kiểu g mới giống như Hnh 5, ta sẽ g tn tệp (file) l 16. Tubinhtran-MS vo hộp thoại Hnh 4. Xong click OK.

 

Ch : WinVNKey sẽ tự động thm đui .utm vo tn file. Nhớ khng được dng tn file v n sẽ xa mất kiểu g . Trường hợp bị xa mất, xem phần Lưu pha dưới để phục hồi kiểu g .

 

7.     WinVNKey lập tức hiện ra bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt với tn kiểu g vừa đặt. Ta sẽ lần lượt ci đặt cc ty chọn trong mục (1), (3), v (4) như Hnh 5:

 

a.     Mục 1. Ci Dấu chung v dấu đồng

Ci số 1, 2, 3, 4, 5 cho cc dấu thanh. Ci $$ cho dấu đơn vị đồng.

 

b.     Mục 3. Đổi phm thnh chữ khc

Ci vo 8 chữ ci như Hnh 5, xong tick chọn vo nhỏmục 3.

 

c.      Mục 4. Đổi phm thnh phụ m kp

Mục ny thường để trống. Tuy nhin, nếu bạn muốn ci đặt th xem phần C.

 

8.     Đng hộp thoại lại (nhấn nt Xgc bn phải pha trn) để hon tất việc ci đặt.

 

 

Hnh 5: Bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt cho kiểu g Tubinhtran-MS.

 

9.     Sau cng, để dng kiểu g vừa ci đặt, bạn chọn kiểu gTrang Chnh như Hnh 6.

 

 

Hnh 6: Chọn kiểu g Tubinhtran-MS trong Trang Chnh của WinVNKey.

 

Lưu : Nếu lm sai hoặc bị trục trặc g, bạn chỉ việc phục hồi như sau:

 

a. Nhấn mũi tn đen trn nt Kiểu g trong Hnh 2.

b. Chọn menu Phục hồi kiểu g ny th kiểu g 2. VIQR linh động sẽ được phục hồi như lc bạn chưa ci đặt g.

c. Bạn cũng c thể chọn menu Phục hồi tất cả kiểu g nguyn thủy th tất cả cc kiểu g tch hợp sẵn trong WinVNKey sẽ trở lại dạng mặc định (default).

 

C. Cch ci phm g nhanh phụ m kp như ch, kh,

 

Trong bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt cho kiểu g Tubinhtran-MS vừa ci đặt, bạn c thể ci đặt mục (4) để g nhanh phụ m kp bằng một phm m thi. Chẳng hạn, bạn c thể qui ước g phm k sẽ ra cụm phụ m kp kh. Muốn biết r chi tiết xin xem thm bi 16 Cch g phụ m kp bằng một phm Blog Chữ Việt Nhanh.

(hoặc ở http://chuvietnhanh.sf.net/CachGoPhuAmKepBangMotPhim.htm).

 

Hnh 7 dưới đy liệt k một cch qui ước phm nhanh cho 9 phụ m kp:

 

 

Hnh 7: Ci phm để g nhanh cc phụ m kp

 

1.     Ci vo 9 chữ trong Hnh 7 dựa theo qui ước sau đy:

 

 

Ta c thể ci bất cứ phm no ty thch miễn l khng xung khắc với kiểu g mnh đang dng.

 

2.     Tick chọn vo nhỏ cạnh hng chữ 4. Đổi phm thnh phụ m kp.

 

3.     Đng hộp thoại để hon tất việc ci đặt.

 

 

Ch : Chức năng đổi phm thnh phụ m kp c hiệu lực cho đầu từ cũng như cuối từ

 

V dụ: g 2i => chi, g b2 => bch, g 22 => chch

 

Sau khi ci xong, ta c thể g cc th dụ sau:

 

 

 

 

Trần Bnh (Email: tubinhtran@gmail.com, Web: chuvietnhanh.sf.net ).

 

 

Về Trang Chnh

Ch Vit Nhanh