Multi-languages Texting Online – đa ngôn ngữ trên mạngChữ Việt Nhanh

http://2.bp.blogspot.com/-49q6ddgbRac/T6nOBbjoTQI/AAAAAAAADpo/21sxWhG_yl8/s1600/Facebook-like-button.jpg

 

 

đa ngôn ngữ trên mạng

Multi-languages Texting Online

 

Bạn sẽ thấy các bàn phím ảo trên mạng cho tiếng Việt 36 ngôn ngữ khác khi vào mạng incks.com - Online Keyboardshttp://www.incks.com .

 

Sau khi chọn ngôn ngữ ḿnh thích, một bàn phím ảo sẽ hiện ra như h́nh dụ dưới đây. Xong bạn văn bản vào trong ô trắng bằng cách nhấp chuộtcác phím trên bàn phím ảo.

 

 

dụ: Bàn phím ảo cho tiếng Việt.

 

Khi xong, bạn chọn (Ctrl A), rồi copy (Ctrl C) dán (Ctrl V) văn bản vào bất cứ nơi khác bạn muốn như email, Microsoft Word, diễn đàn, pḥng chat, hoặc in ra văn bản, … .

 

Bàn phím ảo cho tiếng Việt 36 ngôn ngữ khác (thứ tự abc):

 

-       Vietnamese (tiếng Việt)

 

 1. Abkhaz  (tiếng Abkhazia)
 2. Armenian  (tiếng Armenia)
 3. Bashkir  (tiếng Bashkortostan)
 4. Belarusian  (tiếng Belarus)
 5. Bosnian  (tiếng Bosnia)
 6. Bulgarian  (tiếng Bun-ga-ri - Bulgaria)
 7. Chechen  (tiếng Chechnya)
 8. Chuvash  (tiếng Chuvashia)
 9. Czech  (tiếng cộng ḥa Séc - Czechia)
 10. Danish  (tiếng Đan Mạch - Denmark)
 11. English  (tiếng Anh)
 12. Esperanto  (Quốc tế ngữ)
 13. Finnish  (tiếng Phần Lan - Finland)
 14. French  (tiếng Pháp - France)
 15. Georgian  (tiếng Grucia)
 16. German  (tiếng Đức - Germany)
 17. Greek  (tiếng Hy Lạp - Greek)
 18. Kalmyk  (tiếng Kalmykia)
 19. Kazakh  (tiếng Kazakhstan)
 20. Khalkha  (phương ngữ của Mông Cổ - Mongolia)
 21. Kyrgyz  (tiếng Kyrgyz)
 22. Macedonian  (tiếng Macedonia)
 23. Norwegian  (tiếng Na Uy - Norway)
 24. Ossetic  (tiếng Ossetia)
 25. Polish  (tiếng Ba Lan - Poland)
 26. Portuguese  (tiếng Bồ Đào Nha -Ba Tây - Brasil)
 27. Russian  (tiếng Nga - Russia)
 28. Serbian  (tiếng Serbia)
 29. Spanish  (tiếng Tây Ban Nha - Spain)
 30. Swedish  (tiếng Thụy Điển - Sweden)
 31. Tajik  (tiếng Tajikistan)
 32. Thai  (tiếng Thái - Thailand)
 33. Tibetan  (tiếng Tây Tạng -Tibet)
 34. Turkish  (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ -Turkey)
 35. Ukrainian  (tiếng Ukraina)
 36. Uzbek  (tiếng Uzbekistan)
 37. Vietnamese (tiếng Việt)

 

Lưu ư: Để nhanh hơn, bạn thể cùng một lúc dùng các phím của bàn phím thực Qwerty cho các chữ cái tiếng Anh.

 

 

Soạn bởi mạng Chữ Việt Nhanh chuvietnhanh.sf.net

 

 

You will find the online keyboards for Vietnamese and 36 other languages by visit website incks.com - Online Keyboards at http://www.incks.com .

 

After clicking the language you like, an online keyboard will appears, as in example below. Then you type your text in the white box by click the keys of online keyboard.

 

 

Example: Vietnamese Online Keyboard.

 

When finished, you select (Ctrl A), then copy (Ctrl C) and paste (Ctrl V) your text in anywhere such as: emails, Microsoft Word, forum, chat room, or print it out, … .

 

Keyboards for Vietnamese and other 36 languages (abc order):

 

-       Vietnamese

 

 1. Abkhaz  
 2. Armenian 
 3. Bashkir 
 4. Belarusian 
 5. Bosnian 
 6. Bulgarian 
 7. Chechen 
 8. Chuvash 
 9. Czech 
 10. Danish 
 11. English 
 12. Esperanto 
 13. Finnish 
 14. French 
 15. Georgian 
 16. German 
 17. Greek 
 18. Kalmyk 
 19. Kazakh 
 20. Khalkha 
 21. Kyrgyz 
 22. Macedonian 
 23. Norwegian 
 24. Ossetic 
 25. Polish 
 26. Portuguese 
 27. Russian 
 28. Serbian 
 29. Spanish 
 30. Swedish 
 31. Tajik 
 32. Thai 
 33. Tibetan 
 34. Turkish 
 35. Ukrainian 
 36. Uzbek 
 37. Vietnamese

 

Note: To type faster, you can at same time using the keys of your real Qwerty keyboard for the English alphabet.

 

 

Soạn bởi mạng Chữ Việt Nhanh chuvietnhanh.sf.net

 

The softwares and some content here are credited to:

INCKS.COM at http://incks.com.

 

Trang Chính - Home

Ch Vit Nhanh