Cch g phụ m kp bằng một phm

 

Trần Bnh & TS Ng Đnh Học

 

 

Đặc điểm ưu việt của bộ g WinVNKey so với nhiều bộ g tiếng Việt khc l cho php g phm chỉ một lần cc phụ m kp: ch, gi, kh, ng, nh, qu, ph, th, tr d dng với bất kỳ kiểu g dấu no: Telex, VNI, Microsoft, v.v Chỉ tốn mươi pht l bạn c thể tự ci vo WinVNKey.

 

A.     Giới thiệu

B.     Cch ci để g phụ m kp bằng một phm

C.     Thực tập

D.   Kết luận

 

A. Giới thiệu

 

Mỗi từ tiếng Việt c thể bắt đầu hoặc chấm dứt bằng phụ m kp. Tất cả c 10 phụ m kp l ch, gi, kh, ng, ngh, nh, qu, ph, th, tr. Một trong những mẹo g nhanh chữ Việt l chỉ g một phm m được một phụ m kp.

 

Hiện nay c nhiều bộ g tiếng Việt miễn ph như WinVNKey, Unikey, VPSKey, GoTiengViet, Vietkey, v.v Nhưng để gip g nhanh hơn nữa cc phụ m kp th khng phải bộ g no cũng hỗ trợ chức năng ny, v nếu c hỗ trợ th cũng khng đầy đủ. WinVNKey khng những hỗ trợ chức năng ny m cn cho php bạn ty chọn phm g để bung ra cc phụ m kp nu trn.

 

Bi ny hướng dẫn cch ci để g phụ m kp bằng một phm trong WinVNKey.

 

WinVNKey hiện tch hợp sẵn trn 16 kiểu g dấu, chẳng hạn như VNI, Telex (c đến 4 loại kiểu g Telex), Microsoft, VIQR, v.v Bạn chọn kiểu g no cũng được.

 

Sau đy l cch ci để g nhanh phụ m kp cho kiểu g VNI.

Những bạn no dng kiểu g khc như Telex, Microsoft, VIQR, v.v. th c thể dựa vo phần hướng dẫn để tự ci cho kiểu g của mnh.

 

B. Cch ci phm để g nhanh phụ m kp

 

1. Khởi động WinVNKey (tải xuống từ http://winvnkey.sf.net, hoặc từ http://chuvietnhanh.sf.net/CachTaiXuongWinvnkey.htm).

 

2. Mở trang Chnh của WinVNKey, chọn cc ty chọn như Hnh 1 cho kiểu g VNI (muốn chọn kiểu g khc th nhấn mũi tn đenhng Kiểu g để ty chọn 1 trong 16 kiểu g tch hợp sẵn).

 

 

Hnh 1: Chọn kiểu g VNI ở Trang Chnh WinVNKey.

 

3. Nhấn chuột chữ Kiểu g mu xanh, WinVNKey sẽ hiện ra bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt. Bạn c thể ci đặt mục 4. Đổi phm thnh phụ m kp như Hnh 2 sau đy:

 

 

Hnh 2: Cch ci phm để g nhanh phụ m kp.

 

Bảng sau đy giải thch cc phm chữ ciHnh 2:

 

 

Ch

 

a) Bạn khng thấy qui định phm nhanh cho cụm phụ m ngh v WinVNKey c chức năng thng minh tự sửa ng thnh ngh trước cc nguyn m e, , i.

 

b) Bạn c thể ci bất cứ phm no ty thch miễn l khng xung khắc với kiểu g bạn đang dng.

 

c) Nếu chữ no c 1 phm chữ ci dạng thường như j:

         g phm thường j sẽ bung ra cụm chữ thường: gi

         g phm hoa J sẽ bung ra cụm c chữ hoađầu: Gi

         nếu g trong lc nhấn Caps Lock th sẽ được ton chữ hoa: GI

 

d) Nếu chữ no c 2 phm (như 2@):

               g phm đầu tin, 2, sẽ bung ra cụm chữ thường: ch

               g phm thứ nh, @ (phm Shift + 2), sẽ bung ra cụm c chữ hoađầu: Ch

               nếu g 2 trong lc nhấn Caps Lock th được ton chữ hoa: CH

 

e) Khng nhất thiết phải ci đặt hết 9 chữ.

 

f) Bạn c thể nhấn ln cc dng chữ mu xanh để đọc hướng dẫn.

 

g) Bạn c thể nhấn ln từng cụm phụ m ch, gi, v.v. để xem giải thch về cch dng.

 

4. Nhớ tick chọn vo nhỏ cạnh hng chữ 4. Đổi phm thnh phụ m kp.

 

5. Đng hộp thoại (nhấn nt Xgc bn phải pha trn).

 

C. Thực tập

 

Chức năng đổi phm thnh phụ m kp c hiệu lực cho đầu chữ cũng như cuối chữ.

 

V dụ: G 2i => chi, g b2 => bch, g 22 => chch

 

Sau khi ci xong, bạn c thể g thử cc v dụ sau đy.

 

 

Ch :

 

        Nếu bạn khng muốn phm bị biến đổi th hy g lặp phm (nhớ phải tick thứ 6 trong Hnh 3 dưới đy).

 

V dụ: Thực sự bạn muốn g số 2, nhưng g 2 th thấy bị bung ra ch. Trong trường hợp ny, g hai lần phm 2 th sẽ được phm nguyn thủy l số 2.

 

        WinVNKey c chức năng thng minh nhận dạng từ tiếng Việt. Nếu bạn muốn WinVNKey chỉ biến đổi phm khi chữ muốn tạo thnh phải l chữ Việt th bạn tick thứ 8 trong Hnh 3.

 

V dụ: G 2 sẽ thấy ch, nhưng g tiếp b sẽ được 2b chứ khng phải chb v tiếng Việt khng c chữ ny.

 

 

Hnh 3: Bật chức năng (6) v (8) trong Bảng Điều Chỉnh Cch G Chữ Việt.

 

D. Kết Luận

 

Bộ g đa năng WinVNKey cho php người dng ty chọn phm chữ để g nhanh 10 cụm phụ m tiếng Việt. Bộ g c khả năng nhận dạng chữ Việt để biết chỉ bung ra khi no cụm chữ tạo thnh l cụm chữ Việt. Nếu biết tận dụng cc chức năng ny, người dng c thể tăng nhanh tốc độ g tiếng Việt.

 

 

Trần Bnh (tubinhtran@gmail.com, Web: Chữ Việt Nhanh chuvietnhanh.sf.net ).

 

 

Về Trang Chnh

Ch Vit Nhanh