Hỏi - Đáp

CÁCH CÀI & GƠ NGÔN NGỮ

“EDE VIETNAMESE” Ở WINVNKEY

 

Câu hỏi:  hip ksor (hipksor87@gmail.com) ngày 13/3/2012

Trả Lời: Trần B́nh & TS.Ngô Đ́nh Học

 

 

WinVNKey bộmiễn phí để gơ tiếng Việt hơn 30 tiếng nước khác. Nhưng khi cẩnmột ngôn ngữ chưa tích hợp sẵn trong WinVNKey, dụ chữ của người Ê Đê, th́ bạn thể tự tạo ra 1 tệp macro cho ngôn ngữ đó rồi đưa vào thư mục “Language” trong WinVNKey thểđược ngôn ngữ đó. Dựa vào bài này, bạn thể tự cài để gơ các ngôn ngữ mới lạ khác.

 

Câu hỏi:  Xin hỏi ḿnh viết font chữ người Êđê th́ ḿnh dùng font nào cho thích hợp cách đánh các tự chữ cái làm sao ra như chữ dưới đây.

 dụ chữ c móc chữ n dấu ngătrên. Em xin cảm ơn.

 

oOo

 

Trả Lời:

(Bài trả lời này hiện được đăng trên Trang chủ, phía bên trái của mạng CỘNG ĐỒNG NGƯỜI Ê ĐÊ  http://ededaklak.blogspot.com.au)

 

WinVNKey bộmiễn phí để gơ tiếng Việt hơn 30 tiếng nước khác.

 

Để gơ tiếng Việt hơn 30 tiếng nước khác đă tích hợp sẵn trong WinVNKey, xin đọc bàiVài nét về chức năng đa ngôn ngữ của WinVNKey” ở đường dẫn sau: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/VaiNetVeChucNangDaNgonNguCuaWinvnkey.htm

 

Nhưng khi bạn cẩnmột ngôn ngữ mới lạ, chưa tích hợp sẵn trong WinVNKey, dụ như tiếng của người Việt dân tộc thiểu số “Ê Đêth́ bạn thể tự tạo ra 1 tệp (file) macro ở dạng .txt cho ngôn ngữ đó ( dụ: “Ede Vietnamese.txt”) rồi đưa file này vào thư mục (folder) “Language” trong WinVNKey thểđược tiếng Ê-đê.

 

Chúng tôi đă tạo sẵn file “Ede Vietnamese.txt” * (xem phần Ghi Chúcuối bài).

 

Sau đây các bước cụ thể:

 

1) Tải xuống, cài đặt khởi động WinVNKey. Xem bài hướng dẫnCách tải xuống WinVNKeyđường dẫn sau:

http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CachTaiXuongWinvnkey.htm

 

2) Bạn hăy chọn một "Kiểu gơ" để gơ dấu chữ Việt, như VNI, Telex, v.v.

Chẳng hạn, muốntheo kiểudấu VNI th́ bạn hăy điều chỉnh trang Chính (Main) như H́nh 1 sau đây:

 

 

H́nh 1

 

3) Từ trang Chính WinVNKey > nhấn nút Chạy > nhấn chữ Mở thư mục > nhấn chữ Thư mục macros, như H́nh 2:

 

H́nh 2

 

4) Sau khi nhấn chữ Thư mục macros ở h́nh 2, sẽ hiện ra trang chứa các folder macros, bạn nhấn chuột để mở folder “Language” như H́nh 3:

 

 

H́nh 3

 

5) Xong, bạn sẽ thấy trong folder “Language” đă hơn 30 files ngôn ngữ đă tích hợp sẵn trong WinVNKey, như H́nh 4:

 

 

H́nh 4

 

6) Nay bạn hăy đem (paste) file “Ede Vietnamese.txt* (xem phần Ghi Chúcuối bài) vào folder “Language”. Xong bạn sẽ như H́nh 5:

 

 

H́nh 5

 

7) Xong, bạn đóng folder “ Language”, trở lại WinVNKey, chọn thẻ (tab) Ngôn ngữ > nhấn chọn “Ê đê Việt Nam” như H́nh 6:

 

 

H́nh 6

 

8) Xong, bạn nh́n phần “Gơ chữ phầnBiến thành chữ” để gơ chữ “Ê đê Việt Nam”. Nếu bạn muốn thay đổi cáchchữ hoặc muốn thêm tự nào khác th́ bạn thể nhấn nútBiên soạn”, sẽ hiện ra khungBiên Soạn Macros Ngôn Ngữnhư H́nh 7 để bạn điều chỉnh, thêm bớt tùy ư thích.

 

 

H́nh 7

 

Sau cùng, bạn gơ th́ sẽ thấy kết quả như sau:

 

______________

 

(*) Ghi chú:

Toàn bộ file Ede Vietnamese.txt: (màu nâu đỏ). Bạn đưa (paste) file này vào thư mục (folder) “Language” theo như bước thứ 6 nói trên.

 

Lưu ư: Giả như bạn muốn tạo 1 file cho ngôn ngữ một dân tộc thiểu số nào khác ( dụ: người Tày, người Nùng, v.v.) th́ bạn dựa hướng dẫn trong file “Ede Vietnamese.txt” hoặc bất cứ file của ngôn ngữ nào trong folder “Language”, thay đổi các macros để biến thành chữ Tày, chữ Nùng, … rồi cài đặt vào WinVNKey theo các bước hướng dẫn trên.

 

; The syntax for macro file is available from a dropdown menu in WinVNKey 5.4.440 or later

; From the main page, click Macros | Edit | File | Get File Syntax.

; The "Notes" section is for you to write notes in free format about the file.

; This section has no limit on the number of lines.

;

; Bạn thể xem pháp của tệp macro từ giao diện của WinVNKey 5.4.440 hay mới hơn.

; Hăy nhấn từ trang Chính:  Macro | Biên soạn | Tệp | Xem pháp macro.

; Trong đoạn "Notes", bạn thể viết những bạn muốn không cần tuân

; theo pháp cả. Đoạn này không giới hạn về số ḍng.

; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[Notes]

Hoc D. Ngo, March 14, 2012.

 

[General]

Format=3

Charset=Unicode (16 bit Little Endian)

HasCheckBox=no

 

; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Depending on the GUI language WinVNKey will choose the appropriate

; info below to display when users click on menu "Get File Info" or "Set File Info".

;

; Tùy theo ngôn ngữ giao diện WinVNKey sẽ hiển thị các thông tin thích hợp

; dưới đây khi người dùng chọn menu "Xem thông tin về tệp" hoặc "Thay đổi thông tin về tệp".

; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[For  GUI]

; Name to be displayed in combobox when users use . If empty, use base filename:

Display name =Ede - Vietnamese

; Display information if not empty:

Information=Note that Unicode does not support â, Â with a breve above.  So these characters are replaced by a, A with a combining x above (U+033D)

; Display the hyperlink for help on this file, if any (link must begin with "http://")

Help URL=http://

 

[For Vietnamese GUI]

; Tên dùng để hiển thị trong combobox khi dùng giao diện tiếng Việt (nếu để trống, dùng tên tệp).

Display name=Êđê - Việt Nam

; Hiển thị hộp chữ " tả"

Information=Unicode không chữ â, Â với dấu trăng  ̆  trên đầu, do đó đành thay thế bằng a, A với dấu x trên đầu (U+033D)

; Hiển thị liên kết hướng dẫn về tệp này (địa chỉ website, nếu , phải bắt đầu bằng "http://")

Help URL=http://

; xxxxxxxxxxxxxxx Don't delete this line!!! xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

[Macro Definitions]

Â( =A̽;|| Unicode không chữ Â với dấu trăng  ̆  trên đầu, do đó đành thay thế bằng A với x trên đầu

B- =Ƀ

C< =Č

I( =Ĭ

N~ =Ñ

â( =a̽;|| Unicode không chữ â với dấu trăng  ̆  trên đầu, do đó đành thay thế bằng a với x trên đầu.

b- =ƀ

c< =č

i( =ĭ

n~ =ñ

 

 

© Trần B́nh (Email: tubinhtran@gmail.com, Web: chuvietnhanh.sf.net ).

 

 

Về Trang Chính

Ch Vit Nhanh