Các đường dẫn hữu ích khác – Other useful links – Chữ Việt Nhanh

http://2.bp.blogspot.com/-49q6ddgbRac/T6nOBbjoTQI/AAAAAAAADpo/21sxWhG_yl8/s1600/Facebook-like-button.jpg

 

 

Các đường dẫn hữu ích khác

Other useful links

 

Tra cứu

 

-       Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết. timeanddate.com

 

-       Tra lịch Âm - Dương Việt Nam. petalia.org/amlich.htm

 

-       Lịch Vạn Niên. thoigian.com.vn/?mPage=L1

 

-       Chuyển đổi đơn vị đo lường. digitaldutch.com/unitconverter

 

-       vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi. countrycallingcodes.com

 

-       Khoảng cách các nơi trên thế giới. indo.com/distance

 

-       Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng. biography.com

 

-       Sách kỷ lục thế giới Guinness. guinnessworldrecords.com

 

-       Thông tin về quốc kỳ các nước.

            fotw.net/flags/index.html

 

 

Từ điển

 

-       Tra từ điển tiếng Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt, … … tratu.soha.vn/

 

-       Tra từ điển tiếng Anh, Việt, Pháp, Trung Hoa, Nga, máy tính. vdict.com

 

-       Từ điển thuật ngữ máy tính. webopedia.com

 

-       Từ điển viết tắt. acronymfinder.com

 

-       Từ điển tiếng Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; phiên dịch đoạn văn. 1tudien.com

 

-       Tra cứu mọi thứ. vi.wikipedia.org

 

-       Từ điển bằng tranh. pdictionary.com

 

-       Bách khoa toàn thư Encylopedia. encyclopedia.com

 

-       Bách khoa toàn thư Britannica. britannica.com

 

-       Tra cứu mọi thứ. dictionary.reference.com/

 

-       MSN Encarta. encarta.msn.com/

 

 

chữ Việt

 

-       tiếng Việt Dấu Online từ Mọi Nơi Mọi Máy PC hay Apple/Mác. http://angeltech.us/viet-anywhere

 

-       Tự động thêm dấu tiếng ViệtChương tŕnh của . VietnameseAccent http://chuvietnhanh.sf.net/TuDongThemDauTiengViet.htm

 

-       Tự động thêm dấu tiếng ViệtChương tŕnh của EasyVN. http://chuvietnhanh.sf.net/TuDongThemDauTiengViet.htm

 

-       Cách viết chữ Việt trên ipad & iphone. http://chuvietnhanh.sf.net/VietChuVietTrenIpadIphone.htm

 

-       Cách viết chữ Việt trên điện thoại máy tính bảng Android (vd: Samsung, …).

http://chuvietnhanh.sf.net/VietChuVietTrenAndroidPhoneTablet.htm

 

-       Cách chữ Việt với WinVNKey. http://chuvietnhanh.sf.net/TaiXuongWinvnkeyVaGoChuViet.htm

 

-       Trang mạng eChíp Online   rất nhiều thông tin về các phần mềm Việt.

echip.com.vn

 

-       Blog Chữ Việt Nhanh trên mạng eChíp Online nhiều bài vở về các chủ đề ngôn ngữ trong công nghệ thông tin.

http://echip.com.vn/blog-chu-viet-nhanh-c1143-1.echip

 

-       Trang mạng Chữ Việt Nhanh: Gồm nhiều bài viết sưu tầm hữu ích liên quan đến chữ Việt trong thời đại internet chuvietnhanh.sf.net

 

-       WinVNKey - Bộ tiếng Việt, đa ngữ đa năng cho Windows winvnkey.sf.net

 

-       Unikey - Bộ tiếng Việt cho Windows Linux unikey.sf.net

 

-       GoTiengViet - Bộ tiếng Việt cho Windows, Mac OS X, Linux, Android Phone trankynam.com/gotv/

 

-       VPSKeys - Bộ tiếng Việt phông chữ VPS

vps.org

 

-       Download font chữ tiếng Việt đẹp miễn phí fontchu.com

 

l Soạn bởi mạng Chữ Việt Nhanh chuvietnhanh.sf.net

 

 

Search

 

-       Check time and date, change hours, calendar, weather. timeanddate.com

 

-       Look up lunar - western calendar. petalia.org/amlich.htm

 

-       Perpetual calendar. thoigian.com.vn/?mPage=L1

 

-       Converting the measurement units. digitaldutch.com/unitconverter

 

-       Area code all countries & phone calling. countrycallingcodes.com

 

-       The distance of the world. indo.com/distance

 

-       Information, biographies of celebrities. biography.com

 

-       Guinness Book of world records. guinnessworldrecords.com

 

-       Information about the national flag of all countries. fotw.net/flags/index.html

 

 

Dictionary

 

-       Dictionary for English, Vietnamese, French, Japanese, Korean, Chinese, abbreviation … tratu.soha.vn/

 

-       Dictionary for English, Vietnamese, French, Chinese, Russian, computer. vdict.com

 

-       Computer glossary of terms. webopedia.com

 

-       Abbreviation dictionary. acronymfinder.com

 

-       Dictionary for English, Vietnamese, French, Chinese, Nom; translating text. 1tudien.com

.

-       Look up everything. en.wikipedia.org

 

-       The internet picture dictionary. pdictionary.com

 

-       Encylopedia. encyclopedia.com

 

-       Encyclopaedia Britannica. britannica.com

 

-       Look up everything. dictionary.reference.com/

 

-       MSN Encarta. encarta.msn.com/

 

 

Typing Vietnamese

 

-       Vietnamese-Texting Online from anywhere and any PC or Apple/Mac. http://angeltech.us/viet-anywhere

 

-       Auto-adding accents in Vietnamese – VietnameseAccent software.

            http://chuvietnhanh.sf.net/TuDongThemDauTiengViet.htm

 

-       Auto-adding accents in Vietnamese – EasyVN software. http://chuvietnhanh.sf.net/TuDongThemDauTiengViet.htm

 

-       How to type Vietnamese on ipad & iphone. http://chuvietnhanh.sf.net/VietChuVietTrenIpadIphone.htm

 

-       How to type Vietnamese on Android phone & tablet (ex: Samsung,…).

http://chuvietnhanh.sf.net/VietChuVietTrenAndroidPhoneTablet.htm

 

-       How to type Vietnamese with WinVNKey. http://chuvietnhanh.sf.net/TaiXuongWinvnkeyVaGoChuViet.htm

 

-       eChíp Online  website: There is plenty of information about the Vietnamese softwares.

echip.com.vn

 

-       Blog Chữ Việt Nhanh on eChíp Online  website have plenty of articles about language in the information technology.

http://echip.com.vn/blog-chu-viet-nhanh-c1143-1.echip

 

-       Chữ Việt Nhanh - website has the articles and the usefull links related to Vietnamese language in the internet era. www.chuvietnhanh.sf.net

 

-       WinVNKey - The Vietnamese, multi-lingual and multi-functional keyboard for Windows www.winvnkey.sf.net

 

-       Unikey - The Vietnamese keyboard for Windows and Linux www.unikey.sf.net

 

-       GoTiengViet - The Vietnamese keyboard for Windows, Mac OS X, Linux, Android Phone www.trankynam.com/gotv/

 

-       VPSKeys - The Vietnamese keyboard and the VPS fonts. www.vps.org

-       Free download various Vietnamese fonts www.fontchu.com

 

l Written by Chữ Việt Nhanh web: chuvietnhanh.sf.net

 

 

Trang Chính - Home

Ch Vit Nhanh